راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضا می ‌شو د در تهیه مقالات خود که به زبان‌ فارسی تهیه می‌نمایند به نکات ذیل توجه فرمایند:

 

  • مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم در حین داوری مقاله شان توسط این نشریه، مقاله خود را برای مجله دیگری ارسال ننمایند.
  •  مجله از بررسی مقالات دانشجویانی که به تنهائی (بدون همکاری با استاد خود) ارسال شود معذور است. لذا دانشجویان بایستی نامه ای با امضاء استاد محترم  مبنی بر اینکه « مقاله با اطلاع و همکاری استاد جهت مجله ارسال شده است»  به ایمیل مجله ارسال نمایند.
  • در  مقاله حتما  نام و آدرس ایمیل نویسندگان ذکر و نویسنده پاسخگو مشخص شود
  • در مقالاتی که دانشجویان با همکاری اساتید خود ارسال می نمایند اولویت نام نویسندگان مقاله بستگی به نظر ارسال کننده مقاله دارد ولی حتما استاد به عنوان نویسنده پاسخگو مشخص شود.
  • بر اساس مجوز رسمی نشریه این مجله مقالات انگلسیی را نیز پذیرش و چاپ می نماید.