شماره‌های پیشین نشریه

مجله فناوری نساجی  (TSTJ)  به صورت دو فصلنامه  به انتشار نظری و تجربی کارها در تمام زمینه های علمی نساجی، تکنولوژی، اقتصاد و سیاست صنعتی می پردازد.

مجله فناوری نساجی ، مجله کاملا الکترونیکی است  و از سال 2004 کار خود را آغاز نمود و موفقیت این مجله  شامل  درجه بالایی از همکاری میان همکاران بوده که مفتخر گردید در جلسه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1/11/83 مورد تصویب قرار گیرد و بر اساس رای 63 جلسه مورخ 16/1/89 کمیسیون ذکر شده رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را کسب نماید ، همچنین  با توجه به نامه شماره 202509/3 مورخ 07/10/1390 رئیس محترم مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  نام مجله از علوم و تکنولوژی نساجی به فناوری نساجی تغییر یافت.

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی